Pegasusweg 310

Algemeen:
Kleinschalige praktische opslagunit gelegen op de 1e verdieping van een
appartementencomplex direct naast het winkelcentrum Alexandrium. Het object is
centraal gelegen en uitstekend bereikbaar. Tevens is er de beschikking over een eigen
toegang, goederenlift alsmede een laad- en loszone. De units zijn uitermate geschikt
voor kleinschalige opslag, berging of archiefruimte.
Opleveringsdatum:
In overleg.
Huur- & opzegtermijn:
De huur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij beëindiging van de huur te allen
tijde door ieder der partijen kan plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste 12 weken.
* De Huurprijs ‘all-in’ betreft de maandelijks verschuldigde huurprijs exclusief B.T.W.
en deze is reeds inclusief de voorschotbijdrage servicekosten.
Huurbetaling:
Per maand vooruit.
Omzetbelasting:
De huurprijs alsmede de voorschotbijdrage servicekosten zullen worden belast met
omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele
periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.
Voor particulieren en/of niet B.T.W.-plichtige bedrijven/instellingen is op aanvraag – en
middels B.T.W.-compensaties – een onbelaste verhuur mogelijk.

Voorschotbijdrage servicekosten:
Door en/of vanwege verhuurder worden de navolgende leveringen en diensten verzorgd:
· verbruik verwarming en elektriciteit;
· onderhoud gebouwgebonden voorzieningen (lift, verwarming);
· facilitaire kosten (schoonmaak algemene ruimten, onderhoud algemene verlichting, e.d.);
Voormelde opsomming is niet limitatief. Tevens omvat de Huurprijs ‘all-in’ een
voorschotbijdrage servicekosten ad. € 30,– per m²/jaar, exclusief B.T.W. en welke op
basis van jaarlijkse nacalculatie zal worden verrekend.
Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks – voor het eerst één jaar na huuringangsdatum – worden
herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) en zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Zekerheidsstelling:
Verhuurder verlangt van huurder een waarborgsom a €550,= en welke per
huuringangsdatum door huurder aan verhuurder dient te zijn voldaan.
Staat van oplevering:
Het gehuurde wordt door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco verhuurd en te
zijner tijd in de alsdan bevindende staat aan huurder opgeleverd. Standaard is een unit
tenminste voorzien van een:
· radiator;
· lichtpunt;
· wandcontactdoos;
Model huurovereenkomst:
ALEXANDER STORAGE en gebaseerd op het standaard ROZ-Model kantoorruimte
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW zoals vastgesteld d.d. 30 juli
2003 alsmede de daartoe behorende algemene bepalingen

Deze ruimte is verhuurd Bekijk de andere objecten

Pegasusweg 310 Rotterdam

Locatie